Rhino中的异常信息

2012-03-20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
try{
	//此处略去n行
}catch(e){
	var message = e.message; //错误的详细信息
	var name = e.name; //错误名称
	var lineNumber = e.lineNumber; //错误所在的行号
	var rhinoException = e.rhinoException; //Rhino所返回的错误详细信息,通常与e.message一致
	var fileName = e.fileName; //错误所在的文件名称
}

s@zhso.netPay